Zastosowanie narzędzi e-learning w dydaktyce
(e-learn)

 This course requires an enrolment key

Celem kursu jest przedstawienie możliwości jakie niesie ze sobą aplikacja pakietu zintegrowanych narzędzi dydatycznych w formie platformy e-learning - Moodle.

This course requires an enrolment key